Historie jednoty

Bohužel, přesný datum vzniku naší jednoty jsme zatím v archivních dokumentech nenašli. Máme jen jeden dokument JEDNOTY ČESKOSLOVENSKÉHO ORLA Starý Lískovec v němž jednota na své slavnostní schůzi dne 12. ledna 1947  jmenovala u příležitosti pětadvacetiletého jubilea svého trvání svým čestným starostou bratra Jana Švestku.

Nyní budeme citovat ze zápisu ze schůzky s panem Klementa z ulice Malostranská, bývalým členem jednoty :

Založení jednoty orla bylo asi v červnu v roce 1921. Hlavními iniciátory byli Jan Černý, Josef Morávek, Jan Švestka, Kristkovi. Školáci, muži a ženy se tehdy začali připravovat na slet. Školáci se museli naučit cvičit prostná. Před sletem se pak chodilo ještě 3 týdny na nácvičnou.

Po sletu se pokračovalo v cvičení v bývalé hospodě „Na zámečku“ – u Vršků. Cvičení bývalo 2x týdně, vždy v úterý a pátek po 19 hodině asi 8 – 12 členů. Chodívalo se cvičit i do sousedních jednot. Úhrada všech akcí však byla provázena vždy z vlastní kapsy.

Později se utvořil i ochotnický sbor. Hrávalo se hlavně v adventě, o vánocích, a v postní době „Na zámečku“. Přišlo obvykle 30 – 40 návštěvníků, vstupné bylo 3,- až 4,- Kč.

V dalších létech orlové pomáhali při stavbě kostela v Lískovci, při službě u Božího hrobu až do vzkříšení, pak to byly průvody přes vesnici o Božím těle kdy se nosily prapory a korouhve.

K obnově činnosti jednoty došlo 19. 1. 1997 kdy se sešli Jiří Chaloupka (hlavní iniciátor), Kříž, Milan Krška, Josef Jaňura, Šír,….., Jan Turčínek.