O nás

Jsme kulturně sportovní organizace, mezi jejíž hlavní cíle patří poskytování sportovního vyžití pro občany obce a popularizace folklorního života ve Starém Lískovci.

Jednota každoročně pořádá několik sportovních turnajů (malá kopaná, odbíjená, lehká atletika,…) a nemalý počet kulturních akce (Mladé hody, Starolískovecké vinobraní, Orelský ples, Dětský den). Jednota zastřešuje sportovní oddíly malé kopané, florbalu, odbíjené ve věkových kategoriích do 15 let a nad 15 let. O prázdninách se uskuteční vodácký výlet na vybranou řeku a cyklistický výlet rodin s dětmi. Jednotlivé oddíly se zúčastňují akcí pořádaných jak ústředím Orla, tak ligy malé kopané zaštiťované Brněnskou asociací futsalu.

Nedílnou součástí je činnost v oblasti folklóru. Malé i velké děti každoročně nacvičují „besedy“, se kterými vystupují na akcích jednotou pořádaných ( Starolískovecké mladé hody, vinobraní, plesy), ale i mimo ně.