Poleskavský ples

Pozvánka na Poleskavský krojový ples

Již v pořadí třetí se Poleskavský krojový ples uskuteční tentokráte v Bohunicích 6. února 2016.

Bližší informace jsou uvedeny na plakátě poleskavsky.