Oddíly

Oddíly 2015/2016 (pronájmy)

Úterý:

  • Dětský taneční kroužek-folklórní (věk 6-15 let)

ZŠ Elišky Přemyslovny – 17:00 -19:00

  • Muži – florbal

ZŠ Bosonožská – 19:30 – 21:00

Čtvrtek:

  • Dětský sportovní kroužek – Sportík (věk 6-15 let)

ZŠ Elišky Přemyslovny – 16:05 -17:05

  • Ženy, muži-volejbal

ZŠ Elišky Přemyslovny – 20:00 – 22:00

  • Muži – futsal

ZŠ Bosonožská – 18:00 -19:30

Neděle:

  • Chasa-folklór (věk od 16 let)-zkoušky probíhají v souvislosti s akcemi-

hody, vinobraní, ples…

ZŠ Elišky Přemyslovny – 18:00 – 20:00