Členská schůze

POZVÁNKA

na

členskou schůzi dne 6. 3. 2016

Místo konání: Klubovna na faře

Starý Lískovec, EL. Přemyslovny 27

Čas: 18:00 hodin

Podrobněji viz: pozvánka16-2