Sportovní den 2021

Srdečně vás tak všechny zveme na sobotní dopoledne 11. 9. do sportovního areálu ZŠ Labská 27, kde proběhne tradiční sportovní den. Soutěží se ve všech věkových kategoriích. Více informací naleznete v propozicích.

Starolískovecké hody 2020

Srdečně vás všechny zveme na starolískovecké hody, které proběhnou od 2. do 4. října.

Program:

Pátek 2. 10.

Sobota 3. 10.

Nedělě 4. 10.

Více na https://www.facebook.com/events/349861949508080

Sportovní den 2020

Pokud dobře počítáme, tak letos to bude již 20. ročník (ač některé se kvůli dešti nekonaly) sportovního dne. Srdečně vás tak všechny zveme na sobotní dopoledne 12. 9. do sportovního areálu ZŠ Labská 27. Soutěží se ve všech věkových kategoriích. Více informací naleznete v propozicích.

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna

Naší orelské jednotě byla na základě smouvy schválené dne 3. 3. 2020 poskytnuta dotace ve výši 45000 Kč v rámci projektu „Zabezpečení celoroční činnosti mládeže i dospělých v malé kopané, florbalu, volejbalu, bowlingu, vodáctví a všestranosti vč. účasti a pořádání sport. akcí a soutěží“.