Mladé Hody

STAROLÍSKOVECKÉ MLADÉ HODY 2015

Při svátku patrona našeho kostela sv. Jana Nepomuckého se ve Starém Lískovci konají dvoudenní hody. Letos to byly již šestnácté hody, které organizuje Orel – jednota Starý Lískovec.

Zázemí pro nácviky tanečního kroužku dětí a také pro stárky jsme našli opětovně v budově ZŠ Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci. O výuku Československé besedy stárků se postaral taneční mistr Mirek Kroutil, děti z orelského tanečního kroužku nacvičovaly 4 tance z brněnska pod vedením Zuzky Jaňurové. Hlavním stárkem letošních hodů byl zvolen Matěj Sedlák a hlavní stárkou Marta Gimunová.

Hodový běh jsme odstartovali zábavou, kterou uspořádali stárci a naše orelská jednota za účasti hudební skupiny KOLOREZ, opět v sokolovně ve Starém Lískovci, jako každý rok přesně týden před vlastními hody. Druhý den stárci poctili návštěvou Němčičky u Brna a vinný sklípek, kde si vybrali zásoby vína na další dny.

Hlavní hodový týden začal středečním „žádáním“, kdy každý stárek žádá rodiče své stárky o povolení účasti jejich dcery na hodech. Někdy po smlouvání, jindy po splnění zadaných úkolů, ale nakonec přece jen dali rodiče svým ratolestem svolení, a tak se letos sešlo všech 16 párů. Ve čtvrtek odpoledne vyjeli stárci pro břízky – májky a v pátek ráno pak pro hlavní symbol hodů, vysoký smrk – máju. Za pomoci hasičů a za podpory městské policie ve Starém Lískovci ji stárci šťastně dopravili do Starého Lískovce. Mája byla tažena koňským spřežením pana Rudolfa Pazourka.

V pátek odpoledne předvedli stárci při stavění nazdobené máje velkou vůli a zručnost, protože se při stavění zlomila. Přesto se podařilo tento nejznámější symbol hodů úspěšně postavit na své místo před sokolovnu.

Starolískovecké hody byly oficiálně zahájeny v sobotu 16. května odpoledne požehnáním hodům a vínu v  kostele sv. Jana Nepomuckého. Před kostelem předal starosta naší MČ pan Vladan Krásný stárkům hodové právo. Průvod začal pod modravou oblohou za účasti spousty návštěvníků, kteří spolu se všemi stárky, muzikou i pořadateli vyrazily po naší městské části. Čelo průvodu tvořili zástupci SDH a Orelské jednoty a nesli prapory naší městské části, SDH a Orlů. Na jednotlivých zastávkách se postupně připojovaly všechny stárky. Průvod ukončili stárci položením kytice k soše sv. Jana Nepomuckého v ulici Točné. Hodové veselí se přesunulo v sobotu večer do místní sokolovny. K tanci hrála dechovka Hovorané a sálem zněl po celý večer zpěv stárků i návštěvníků. Příjemnou atmosféru hodového večera navíc obohatili stárci o Československou besedu, kterou s přehledem zatančili.

Hody pokračovaly v neděli 17. května dopoledne slavnostní mší v našem kostele za účasti krojovaných stárků a dětí. Odpoledne od 16 hod. si mohli všichni přijít zazpívat a zatančit s cimbálovou muzikou Pentla z Boršic. S napětím se čekalo na vystoupení 32 malých tanečníků z našeho tanečního kroužku, kteří se stali s pásmem 4 lidových tanců z brněnska (Tesař, U sedláka slóžit, Líbivá, Vénešná) ozdobou nedělního podvečera. Stárci poté v podvečerních hodinách znovu skvěle zatančili Československou besedu.

O tom, že Starolískovecké mladé hody jsou významnou společenskou událostí v naší obci s vysokou kulturní úrovní, svědčí také účast několika významných osobností – starosty MČ Vladana Krásného, místostarosty Jiřího Dvořáčka, místostarosty Nového Lískovec Jana Privarčáka, duchovního otce Pavla Opatřila a zástupce SDH Petra Kouřila

Na závěr se ještě sluší poděkovat všem, kteří pro nás tento krásný kulturní zážitek, jímž bezesporu mladé hody ve Starém Lískovci jsou, připravili. Zejména Orelské jednotě ze Starého Lískovce, která za podpory městské části Starý Lískovec tuto akci uspořádala. Dále všem stárkům i stárkám, účinkujícím dětem a každému, kdo se svou pomocí a prací a účastí na letošních hodech podílel. Poděkování patří i našim partnerským organizacím, a to SDH Starý Lískovec a Sokolům, městské Polici pod vedením pana Beneše a vedení ZŠ Elišky Přemyslovny.

Josef Jaňura

Orel Starý Lískovec